elektrina do domu

  1. Domov
  2. /
  3. elektrické rozvody
  4. /
  5. Význam prepäťovej ochrany

Význam prepäťovej ochrany

Po zasiahnutí nesprávne zabezpečenej nehnuteľnosti bleskom, dochádza k elektrickému prepätiu. Jeho následkom býva poškodenie káblovej izolácie ale aj celých rozvodov. Niekedy dôjde až ku skratu či požiaru. Preto elektroinštalačné normy obsahujú povinnú prepäťovú ochranu pred napätím, spôsobeným výbojmi blesku.

Príčiny porúch na elektronických spotrebičoch (skúsenosti poistného agenta)

Význam prepäťovej ochrany

Elektrické prepätie ohrozuje pripojené zariadenia a vedie k poškodeniu alebo znehodnoteniu domácich spotrebičov. Môže to byť nový televízor, sušička prádla, herná konzola alebo domofón. 

V dnešnom krátkom článku sme si ľudovo povedané namaľovali čerta na stenu. Chceme apelovať na dôležitosť odbornej inštalácie rozvodov certifikovanými odborníkmi, ktorý vašu nehnuteľnosť zabezpečia podľa moderných bezpečnostných noriem.

 

Nemusíte si pre realizáciu rozvodov vybrať nás, zvoľte si však prosím bezpečne.

Význam prepäťovej ochrany
footer