elektrina do domu

  1. Domov
  2. /
  3. bleskozvody aktívne, pasívne

Bleskozvody

  • Inštalácie aktívnych bleskozvodov
  • Inštalácie pasívnych bleskozvodov
  • Opravy bleskozvodov
  • Revízie bleskozvodov
footer

Pasívny bleskozvod

Stále najrozšírenejšia ochrana pred bleskom. Vyrobený z medi, pozinkovanej ocele, nerezovej ocele alebo zliatiny hliníku.
Rokmi osvedčená klasika. Jednou z nevýhod je riziko narušenia inžinierskych sieti pri montáži. Náklady na obstarávanie sú nižšie, odporúčame zvážiť náklady z pohľadu dlhodobej investície s prihľiadnutím na budúce štandardy.

footer
bleskozvody aktívne, pasívne
bleskozvody aktívne, pasívne

Aktívny bleskozvod

Moderný typ bleskozvodu so zariadením pre zachytávanie blesku. Senzor v bleskozvode meria hodnotu poľa a inteligentne ju vyhodnotí. Po prekročení nastavenej miery aktivuje zariadenie pre emisiu výboja.
Dokáže teda ovplyvňovať dráhu blesku. Jedná sa o podstatne mladšie zariadenie naproti pasívnemu bleskozvodu. Na trhu je však dostatočne dlhú dobú, aby sme ho nemuseli zaradiť medzi experimentálne produkty.
Interval pravidelnej revízie je však nastavený na každé 3 roky.

footer

V prípade záujmu o montáž, revíziu alebo opravu: