elektrina do domu

  1. Domov
  2. /
  3. elektrické rozvody
  4. /
  5. Bezpečnosť vďaka novým elektrickým rozvodom​

Bezpečnosť vďaka novým elektrickým rozvodom

Ich výmena býva v našich domovoch veľmi často zandebávaná. Dôvodom môže byť fakt, že elektrinu nevidíme, ani nepočujeme. Napriek tomu pri realizácií novostavieb či prestavieb si rozvody elektriny vyžadujú špeciálnu pozornosť. Veľké množstvo súčasných budov ostáva s výnimkou vonkajšieho zateplenia v pôvodnom stave. Rozvody takejto nehnuteľnosti dostávajú poriadne zabrať. A to najmä elektrické.

footer

Málo kto si je vedomý, ako výrazne moderné zariadenia zaťažujú elektrickú sieť. Štatistiky hovoria, že defektné elektrické vedenie v kombinácii s domácimi spotrebičmi zapríčiňujú až 15 % požiarov v domácnostiach. Okrem toho existuje jedna fatálna súvislosť. V čím horšiom stave sa rozvody nachádzajú, tým častejšie používame komponenty, ako sú predlžovačky. Tie preťažujú poddimenzovanú elektrickú sieť, čím sa opäť podielajú na zvýšení rizika požiaru.

Bezpečnosť vďaka novým elektrickým rozvodom​

Ako príklad preťaženia siete uvedieme modelovú situáciu:

Práčka perie a popri tom chceme žehliť. Po zapojení žehličky nám však „vyhodí poistky“. Deje sa to kôli ochrane pred preťažením elektrického obvodu. To nás síce nahnevá, no za tento stav môžeme byť poistkám vďační. Bez ich práce by mohlo dôjsť k drahému nešťastiu. Je to však signál, že by sme sa starou elektroinštaláciou mali začať zaoberať.

Bezpečnosť vďaka novým elektrickým rozvodom​

Investíciou do nových rozvodov získate istotu a bezpečnosť na celé desaťročia. Celý proces výmeny u nás prebehne do jedného týždňa. Vy sa tak môžete v pokoji vrátiť k aktívnemu používaniu ľubovoľných zariadení bez rizika vyhorenia. Získate elektrické rozvody najmodernejších štandardov, montované skúsenými odborníkmi!

Pokiaľ máte pochybnosti o bezpečnosti rozvodov vo vašej domácnosti, neváhajte nás osloviť pre bezplatnú diagnostiku a návrh riešenia vašej situácie na mieru.

Viac informácii o sa dozviete tu: https://www.elektrinadodomu.sk/vymena-rozvodov

 

Zavolajte nám na číslo: 0911 419 177

footer